Dự án

Địa chỉ:

Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại:

0988 538 387

Website:

https://muabanthocu.vn

Email:

batdongsandiaocxanh@gmail.com

Địa chỉ:

Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại:

0988538387

Website:

https://muabanthocu.vn

Email:

batdongsandiaocxanh@gmail.com

Địa chỉ:

121 đường Phúc Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại:

0828 387 387

Website:

https://muabanthocu.vn

Email:

batdongsandiaocxanh@gmail.com